اذرماه1398

اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک

1398/06/16 4660
اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک
 

 

همانطور که مستحضرید در جهان کنونی که فضای تجاری بیشتر از گذشته رقابتی و غیر قابل پیش بینی شده است، مهمترین شاخص تاثیرگذار، مدیریت است که  شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری است .یکی از نظریه های مربوط به رهبری که دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری است رهبری کاریزماتیک می باشد که کمتر مورد توجه واقع شده است .کاریزما می تواند یک مزیت رقابتی و شاخص برای رشد اقتصادی پایدار، دستیابی به بازارهای وسیع تر ، جذب و حفظ نیروهای با استعداد شود. 

 بسیاری از مدیران و اساتید برجسته جهان بر این باورند که کاریزمای مدیر«باعث می شود نیروهای انسانی هدف او را بسیار جدی بگیرند، از خودگذشتگی های مهمی انجام دهند، و بالاتر و فراتر از ندای وظیفه شان عمل کنند.» آن چیزی که باعث می شود یک مدیر میانی یا یک کارمند ساده پنج برابر بهتر از دیگران عمل کند کاریزمای مدیر است. بر همین اصل امروزه تحقیقات بین الملل نشان داده است که تمایل جامعه جهانی به سمت رهبران اقتصادی کاریزماتیک بیشتر شده است لذا با توجه به این امر مهم به جهت آشنایی مدیران و کارآفرینان سراسر کشور در نظر است اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک با همکاری نماینده رسمی دانشگاه بین المللی استانبول آیدین   ( Aydin Istanbul ) ترکیه و باحضور3 نفرازبرجسته ترین اساتید مطرح این دانشگاه،  مدیران و رهبران بنگاه های اقتصادی ایران ، درمورخ 14 آذر  1398 در مرکز همایش ها برگزار گردد.

تصاویر اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک