جناب آقای حسن مهرعلی زاده

مدیریت کارخانه کشت و صنعت واحد کرال قارچ دکتر مهرعلی زاده
 مدرس خصوصی در حوزه چاپ فتو شاپ عکس.

دکتری برنامه ریزی شهری ممیزی املاک

حوزه ( شهرداری)

محقق  و تولید کننده در حوزه پرورش قارچ بصورت مکانیزه با آخرین دستاورد های علمی.

مشاور عالی و اجرایی( سابق) در سازمان منطقه آزاد ماکو.

دارنده گواهینامه مدیریت بهینه ازکانادا- ایتالیا-کالج ITTS انگلستان.

دارنده لابراتوارچاپ عکس رنگی