سرکار خانم سحر نوروزی

مدیر و طراح مزون شقایق
  دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

دارای 20 ساله سابقه در زمینه طراحی و تولید  لباس های خاص در سطح سفارشی و شخصی دوزی

دارای مدرک مربیگری از اروپا و آلمان 

دارای مدرک طراحی و دوخت از ترکیه (استاد سلیمان)،و دانشگاه آرمیا عراق

دارای مدرک طراحی و دوخت از مدارت تیم ،داور برجسته کشور امیرحسین مهدی زاده

دارای مدرک دوره بازاریابی و کارآفرینی دکتر سالار حسینی