جناب آقای شجاع محمدی

هلدینگ محمدی
 صاحب امتیاز و مدیر هلدینگ
کانون تبلیغات
سرمایه گذار در پروژهای مختلف عمرانی
21 سال  فعالیت در زمینه مواد صنعتی و غذایی 
20 سال فعالیت  در زمینه تبلیغات محیطی (تابلوها و بیلبورد ها)
5 سال فعالیت در زمینه کافه رستوران 
15 سال فعالیت  در زمینه کالا خواب
مدیر عامل شرکت پیشتازان عصر کاوش 
صاحب برند کیا ایده
دارنده جواز کسب تولید پروفیل های یو پی وی سی از اصناف شهر تهران