سرکار خانم فاطمه فخاری

آموزشگاه مراقبت و زیبایی یاس سفید
 _ دارنده مدرک دانشگاهی علوم آزمایشگاهی از اروپا (لهستان)
_ دارنده مدرک پوست و مو از اروپا (لهستان)
_ دریافت مدرک مدیریت و مربیگری از سال 80 و 81 و افتتاح آموزشگاه 86 کارآفرین برتر سال 91 و 97 
_ آموزش دوره های مقدماتی ، تخصصی و پیشرفته رشته مراقبت و زیبایی برای هنرجویان و سالن داران 
_ همراه مدرک آموزش دوره های مقدماتی ، تخصصی ، پیشرفته ، ورک شاپ و آپدیت هنرجویان و سالن داران 
_ ارائه مدرک معتبر سازمان فنی و حرفه ای کشور