جناب آقای امید شاه محمدی

مدیر عامل شرکت سابیکو
 کارشناســـــی ارشد عمران مدیریت ساخت
سرپرست کارگاه نگاه نیارش گستر اجرایی 7 سال از سال 94 تا کنون مدیر کارخانه و فروش سیسکو اداری 3 سال/ 97-99 مدیرعامل سابیکو/ سارنگ بیان کارا مدیریت 2سال/ 1400 تا کنون
مهارتهای فردی و علاقه مندیها بازار یابی بین المللی- صادرات و واردات